Akupunktur og depression

Et voksende antal mennesker søger alternativer til antidepressiv medicin, og ny forskning tyder på, at akupunktur kan være en lovende mulighed. En ny undersøgelse af traditionel kinesisk akupunktur viser at behandlingsformen er lige så effektiv som medicinske antidepressiver. En anden undersøgelse viser at akupunktur kan hjælpe med at behandle bivirkninger ved medicin.

I akupunktur indsætter en praktiserende læge nåle i huden i punkter på kroppen der korresponderer med specifikke organer. Vestlig forskning tyder på at nålene aktiverer naturlige smertestillende stoffer i hjernen. I traditionel kinesisk medicin menes det at akupunktur lindrer smerter ved at afhjælpe energiblokader eller ubalancer i organerne.

I en undersøgelse offentliggjort sidste efterår i Journal of Alternative and Complementary Medicine fandt forskere, at elektroakupunktur er lige så effektiv som fluoxetin (det generiske navn på Prozac) til at reducere symptomer på depression. Ved elektroakupunktur sendes en mild elektrisk strøm gennem nålene.

Forsøget blev fortaget ved at vurdere deltagernes symptomer for depression hver anden uge, og samtidig måle deres niveau af gliacellelinie neurotrofisk faktor (GDNF), som er et neuroprotektiv protein.

Tidligere undersøgelser har fundet lavere mængder af GDNF blandt patienter med depression, hvor patienter der er blevet behandlet med antidepressiver normalt har et højere niveau. Efter seks ugers behandling viste både gruppen der var blevet medicineret og gruppen der havde fået akupunktur en tilsvarende forbedring af symptomerne, ved begge behandlinger var GDNF-niveauet normaliseret. Ved akupunktur-gruppen steg GDNF-niveauet dog hurtigere end ved den medicinerede gruppe. Af disse, viste det sig yderligere at de patienter der modtog mest akupunktur oplevede den største forbedring.

En anden undersøgelse tyder på, at akupunktur kan hjælpe med et særligt vanskeligt aspekt af depressionsbehandling, nemlig de seksuelle bivirkninger af visse medikamenter, hvor patienterne ofte mister deres seksuelle lyst. Det fremgår af en artikel i Journal of Alternative and Complementary Medicine at tolv ugers akupunktur hjalp både mænd og kvinder med flere aspekter af deres seksuelle funktion. Disse resultater tilføjer viden til en voksende mængde forskning der tyder på at akupunktur har en lindrende effekt mod en række lidelser, herunder kroniske smerter, angst og kvalme.